Prefectures Provincials

Les Prefectures Provincials d'Inspecció de Telecomunicacions estan establertes en totes les províncies del territori nacional, a Ceuta i a Melilla. Són oficines públiques on els ciutadans, quant a la seva condició d'usuaris dels serveis de telecomunicació, poden rebre atenció i obtenir informació sobre els assumptes que són competència de la Direcció general de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, i en particular sobre els seus drets i obligacions relatius a la prestació del servei públic i del servei universal. 

Així mateix poden rebre assessoria sobre com presentar les seves reclamacions per escrit davant la unitat d'Atenció a l'Usuari de Telecomunicacions, una vegada esgotada la via de la reclamació prèvia davant el seu operador. Els ciutadans poden dirigir les seves consultes a les Prefectures presencialment, a través de correspondència postal, telèfon, correu electrònic, i especialment mitjançant el formulari disponible a la pàgina web del Ministeri. 

Carta de serveis

Atenció al Ciutadà en les Direccions Provincials d'Inspecció de Telecomunicacions [PDF] [893.25 kB]

Tríptic d'Atenció al Ciutadà en les Direccions Provincials d'Inspecció de Telecomunicacions  [PDF] [456.85 kB]