Legislació consolidada de telecomunicacions per matèries

Normes amb rang de llei

Normes amb rang reglamentari. Reials decrets

Normes amb rang reglamentari. Ordres Ministerials