Consultes públiques tancades 2018

Audiència i informació pública tancada 2018

Consulta pública prèvia tancada 2018

Participacions públiques en projectes no normatius

Programa d'extensió de la banda ampla de nova generació (PEBA-NGA) en el període 2019-2021