Pechado consultas públicas 2018

Audiencia e información pública pechada 2018

Consulta pública previa pechada 2018

Participacións públicas en proxectos non normativos

Programa de extensión da banda ancha de nova xeración (PEBA-NGA) no período 2019-2021