Organigrama

Secretaría de Estado para o Avance Dixital (Suprimida)

D. Francisco Polo

 • Dirección Xeral de Telecomunicacións e Tecnoloxías da Información

  D. Roberto Sánchez

  • S.X. de Ordenación das Telecomunicacións

   D. Lorenzo Avello López

  • S.X. de Planificación e Xestión do Espectro Radioeléctrico

   D. Antonio Fernández-Paniagua Díaz-Flores

  • S.X. de Redes e Operadores de Telecomunicacións

   D. Pedro Luis Alonso Manjón

  • S.X de Atención ao Usuario de Telecomunicacións

   D. Ramón Pérez de Vargas Sánchez de Castro

  • S.X. de Inspección das Telecomunicacións

   D. Marta Serrano Clamagirand

 • S.X. de Coordinación e Execución de Programas

  D. Cristóbal Guzmán

 • S.X. de Fomento da Sociedade da Información

  D. Antonio Alcolea

 • S.X. de Servizos da Sociedade da Información

  D. Rafael Pérez Galindo

 • S.X. de Contidos da Sociedade da Información

  D. Cristina Morales

 • Director de Gabinete

  D. Albert Medrán