Secretaria de Estado

Compartir

A Secretaría de Estado para o Avance Dixital (SEAD) é o órgano responsable do impulso e coordinación dos plans, programas tecnolóxicos e actuacións para a conectividade e a transformación dixital de España. Incorpora as políticas públicas en materia de telecomunicacións e da sociedade da información, e lidera a actuación política para o fortalecemento do ecosistema de emprendimiento dixital. Desde xuño de 2019 forma parte do Ministerio de Economía e Empresa.